We hebben héél véél

maatregelen getroffen:

Samen met de winkeliers en de betrokken instanties kijken we naar wat er open mag en onder welke voorwaarden. 

We hebben een lange reeks van maatregelen genomen, zodat iedereen veilig naar de Bazaar kan komen. Op voorwaarde dat we ons allemaal aan die regels houden natuurlijk.

Voordat je komt:

 • Plan je bezoek buiten de piekmomenten
 • Kijk voor je van huis gaat op de webcams om te zien hoe druk het is 
 • Eenmaal op de Bazaar: doe de winkeltinder voor de leukste route

De belangrijkste maatregelen zijn:

Openingstijden verruimd

 • We zijn op vrijdag vanaf 12 uur open, zodat bezoekers over meer dagen verspreid worden. Op vrijdag kun je naar Leen Bakker, de versmarkt, Amazing Oriental en het food court in hal 30. Verder parkeer je op vrijdag gratis.

1,5 Meter maatregelen

 • Je dient overal 1,5 meter afstand te houden tussen jouw huishouden en anderen.
 • We roepen ongeveer eens in het half uur om dat je afstand moet houden. Dit hoor je in alle hallen.
 • We hebben de winkels en units die ruime doorgangen blokkeerden gesloten of verplaatst, zoals bijvoorbeeld de draaimolen en de Peruaanse muziekgroep.
 • We hebben 9 kilometer tape en honderden wacht stippen met "1,5 meter - houd afstand" geplakt bij ingangen, winkels en op looppaden.
 • We werken samen met alle ruim 800 huurders om hun winkel aan de eisen te laten voldoen.
 • We zorgen ervoor dat rijen wachtende mensen uit de looproutes worden gehouden door rijen langs de gevels te laten staan.
 • De binnenterrassen zijn verkleind en op 1,5 meter aangepast. Je kunt er dus veilig zitten. De looproutes zijn verlegd zodat er geen kruisend verkeer ontstaat. We hebben voor extra capaciteit gezorgd door een afgesloten en verwarmde tent  voor Hal 30 te plaatsen. Je mag hier naar binnen op vertoon van je kassabon voor je eten, want dit terras is alleen open voor klanten van het foodcourt.
 • Zelfs de Boulevard is eenrichtingsverkeer geworden, met een rotonde bij de Randweg

Speciale maatregelen voor smalle paden en doorgangen

 • Het probleem op smalle paden is dat drukte zich veel sneller ontwikkelt. Dat is heel gevaarlijk. Daarom hebben we hier strengere maatregelen.
 • Op smalle paden geldt eenrichtingsverkeer.
 • Bij smalle paden en doorgangen wordt je gevraagd om met maximaal twee personen uit een huishouden naast elkaar te lopen.
 • Bij smalle paden zijn kinderwagens, trolleys, rollators, scootmobiels en rolstoelen niet toegestaan. We moeten dit helaas omwille van de veiligheid zo doen (zie artikel 3 wet gelijke behandeling). Gelukkig gaat het om maar een paar paden naar plekken waar je ook via bredere wegen kunt komen. Bovendien zijn we steeds bezig smalle paden te verbreden, dus op een gegeven moment is dit verbod niet meer nodig. 

Speciale maatregelen tegen drukte

 • Je bent verplicht een mondkapje te dragen in de hallen.
 • Als een hal te druk dreigt te worden, wordt de toegang tijdelijk gesloten totdat er voldoende mensen weer uit de hal zijn gelopen.
 • De bankjes voor de Oosterse Markt zijn verwijderd. Daarmee verminderen we de drukte op de Randweg.
 • We zetten polsbandjes in bij hoge drukte.
 • We  vragen je bezoek buiten de piekmomenten te plannen en vlak voordat je van huis gaat eerst de drukte te checken op onze webcams.
 • We hebben een webapp gemaakt (de winkeltinder) waarmee je de leukste route kunt vinden, afhankelijk van de foto's die je swipet. Door bezoekers hun eigen route aan te bieden, kunnen we bezoek beter spreiden.
 • We werken samen met handhaving: samen controleren we of alles goed gaat. Hiervoor is ons team van servicemedewerkers versterkt met een flink aantal beveiligers.
 • En we blijven leren: iedere dag dat de Bazaar open is kijken we hoe het gaat en stellen we bij waar nodig.  Iedere maandag evalueren we dat. Maatregels die niet werken worden opgeheven en nieuwe maatregels worden ontwikkeld.

Terugbrengen contactmomenten

 • We hebben contactloos betalen ingesteld op het parkeerterrein en helpen huurders om ook contactloos betalen te kunnen aanbieden.
 • We hebben de horeca gevraagd om met disposables te werken, zodat we niet hoeven af te ruimen en te spoelen.

Hygiene maatregelen

 • Alleen toiletgroepen met voldoende binnenruimte zijn open. Toiletgroepen die te klein zijn blijven dicht. Op iedere toilet hangt een poster met de regels en er is desinfectie of zeep aanwezig.
 • De schoonmaakploeg is meer dan verdubbeld en er wordt heel vaak tussentijds schoongemaakt op toiletgroepen en terrassen.